Phillipa Soo, Okieriete Onaodowan talk Hamilton on Disney Plus

FOX 5’s Kevin McCarthy spoke with Phillipa Soo and Okieriete Onaodowan about the release of Hamilton film on Disney Plus.

Latest Videos

Good Day DC

View More
View More